priser

Valen camping 


Prisuppgifter  för år 2022


Husbil / Husvagn / Tält

1 Dygn 125 kr inkl. El

1 Vecka 750 kr inkl. El

1 Dygn 100 kr utan EL

1 Vecka 600kr utan El


      Rum

                                                            1 Dygn 150kr / bädd 

Adress Valsjön 4762                           1 Vecka 900kr / bädd


För frågor eller bokning ring:

Dahn 070 252 66 53,  070 2874729


Husvagnsuppställning

och camping                                                        Prisuppgifter för år 2022-2023

Vinteruppställning husvagn,

4000 kr plus EL. Oktober - April

El ca 1,45 kr/kwh

Hyr en plats helår kom och far

som du vill 4300kr/år plus El.För frågor eller bokning ring:

Dahn 070 252 66 53,  070 2874729,